Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Galerii
Webbyt
Webbyt Saalihoki
Webbyt
Webbyt Rivitants
Webbyt
Webbyt Videod
Webbyt
Webbyt Mis tehtud
Webbyt
Webbyt
1993 – 2000
Webbyt
2001 – 2003
Webbyt
2004
Webbyt
2005
Webbyt
2006
Webbyt
2007
Webbyt
2008
Webbyt
2009
Webbyt
2011
Webbyt
2012
Webbyt
2013
Webbyt
2014
Webbyt
2015
Webbyt
20162006

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Eesti Lihasehaigete Seltsi tegevusaruanne

ELS-l on 168 liiget. Tegutsevad ELS Pärnu osakond ja Võru Lihasehaigete Selts.
ELS juhatus oli aastal 2006 5-liikmeline. Külli Reinup, Margit Kasemets, Eva Leini, Rein Lehtmets ja Koit Kodaras. Juhatuse internetipõhiseid audiokoosolekuid toimus neli, reaalseid kohtumisi üks. Pidevalt arutati jooksvaid küsimusi telefonitsi, interneti-põhistel koosviibimistel ja elektronposti teel.

 

2006. aasta tulud EPIFondist
Tulu Summa EEK
Projektipõhine  ELS tegevustoetus*

99 458.-

Sihtotstarbeline toetus veebilehe arendamiseks

 4 681.-

Lisaeelarvest aasta lõpus tegevustoetuseks

 6 711.-

EPIFondi rahastus kokku

110 850.-

 

* Sarnaselt eelmistele aastatele katsime fondi toetusega kolme põhilist tegevussuunda: infoprojekt, organisatsiooni arendamise ja suvelaagri kulude osaline katmine.

 

Muud tulud
Tulu Summa EEK
HMN toetus projektile: Seminar-laager "Minu tervis = minu aktiivsus"

59 698.-

SA Archimedes rahastus noorsoovahetusprojektile "I did it!"

174 827.-

Annetused eraisikutelt 

1 090.-

Liikmemaksud 

650.-

Vahendid tegevuseks 2006. aastal kokku

352 615.-

 

Toetusega EPIFondist jätkasime ühingu paikapandud tegevussuundi:

Infoprojektis andsime välja paberkandjal infolehte 500 eksemplaris igas kvartalis ühe numbri, kokku neli numbrit. Postitasime lehe kõikidele liikmetele ja koostööpartneritele. Infolehte levitasime ka katusorganisatsioonides, oma partnerite hulgas ning erinevates meditsiini- ning taastusraviasutustes. EPI Fondi reservist eraldatud raha veebilehe arendamiseks kasutasime kodulehe venekeelse osa arendamiseks ja inglisekeelse osa loomiseks. Kodulehe haldamine (uudiste ja piltide lisamine, foorumi modereerimine) toimus vabatahtliku tööna.
Suur on telefoni- ja meilinõustamiste osakaal. Vahendasime liikmete probleeme nii neuroloogidele, abivahendifirmadele kui KOV töötajatele.

Organisatsiooni arendamise eesärgil tagasime administratiivsete kulude katmise nagu juhatuse esimehele 1000.- kroonine töötasu kuus; telefonikompensatsioon 200.- kuus ja transpordikompensatsioon seltsi liikmetele vastavalt vajadusele; allorganisatsioonide juhtide ja aktiivsete liikmete osavõtt erinevatest koolitustest; kontoritarvikute soetamine. Alates septembrist 2006 omame kontoriruumi aadressil Toompuiestee 10 – 208, seega eraldasime lisaeelarvest raha ka ruumi rendiks. Juhatus tegeles kontorisse sisutuse hankimisega.

Suvelaager toimus 3.-6. augustil hotellis Peoleo Tallinna külje all. Oma kogemusi jagasid meiega klienditeeninduskeskuse juhataja Piret Bärg, füsioterapeut Merje Proosa, Tervise Abi esindaja Ligita Haavik, loovterapeut Ulve Kangro jt. Teemadeks: eneseväljendus, abivahendid, loovus, hingamine.

EN Eesti Büroolt sai rahastust meie noorsoovahetusprojekt "I did it!" 16.-23. juunini tegelesid 21 osalejat+abistajad ja rühmajuhid Eestist ja Soomest välja selgitamisega, millised on võimalused olla aktiivne sügava puudega noorte jaoks.

Seltsi aruande- ja valimiskoosolek toimus 13. mail Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses. Kiideti heaks tegevus- ja finantsaruanded, valiti juhatus ja arutati jooksvaid küsimusi. Meelelahutust pakkusid rahvatantsijad Järveotsa Gümnaasiumist.
9. detsembril tähistas ELS aasta lõppemist piduliku koosviibimisega motellis Peoleo. Tänasime 2005. aastal seltsi tegevuses rolli mänginud persoone ning saime osa meeleolukast etteastest.
Ühingu suutlikkuse tõstmise ja suhete loomise eesmärgil osalesid juhatuse liikmed katsuorganisatsioonide, EPIKoja ja EMSLi ettevõtmistel ning erinevatel koolitustel. Aktiivseid seltsi liikmeid vahendas selts mitmesugustesse noorsoovahetusprojektidesse ja laagritesse.

Seltsi Tallinna ja Harjumaa liikmed käisid maikuus "kodanikualgatuse korras" väljasõidul Tallinna Botaanikaaias.
Juunikuul kohtusid juhatuse liikmed Tartus MTÜ Händikäpp juhtidega, et arutada koostöövõimalusi.
Partnerite toel jätkasime noortesarja "Silmaringi ringkäigud", kus toimus külastus firma Skype uude kontorisse Tallinnas; trükkisime seltsi jõulukaardi, mille kaudu tunnustame oma seltsi liikmete loomingulisust.

Juhatuse poolt 2006. aastaks püstitatud eesmärgid täideti.

16. veebruar 2007
Külli Reinup

 
Web2