Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Räägi oma suhtest ametnike või riigiasutustega

05.11.2004

EMSLi koduleheküljel www.ngo.ee on avatud uus rubriik "Kodanik ja riik: räägime ausalt!".
 

Kogume sinna ühenduste ja avaliku sektori lugusid omavahelistest suhetest. Olgu siis parlamendi või omavalitsuse tasandil, mõne institutsiooni või kohaliku ametkonnaga. Märkimisväärselt positiivseid ja ka negatiivseid.

Miks ja kuidas seda teeme?

Avalik võim ja kodanikuühendused peavad toimivas ühiskonnas olema partnerid, ent Eestis see päris nii veel ei ole. Hea koostöö nõuab teineteise tundmist, soovide mõistmist ja head usku.
Näidete kajastamise tulemusel õpivad ühendused ja avalik sektor paremini koostööd tegema. Üksteist peetakse võrdväärseteks partneriteks ühiskonna huvides tegutsemisel, poliitikate kujundamisel arvestataks ühenduste seisukohtadega ning peetakse vajalikuks neid alati kaasata.
Üldised raamid ja kahe sektori rollid ning suhted paneb paika Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon (http://www.emy.ee/dokumendid/ekak.html) koos 2004. aasta suvel vastu võetud tegevuskavaga. Selle dokumendi põhimõtted peaks pidevalt olema silme ees nii ühendustel kui avalikul sektoril, ühtlasi on EKAK ka kriteeriumiks, mida arvestatakse teie lugude modereerimisel.

Juhtnöörid kirjutamiseks leiate http://www.ngo.ee/3411

Saatke lood kairi@ngo.ee. Küsimusi ning tagasisidet ootame samal aadressil ja telefonil 6311430.

 
Web2