Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Tallinna Puuetega Inimeste Koja teavituspäev 6. juunil

17.05.2012

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub teavituspäevale kolmapäeval, 6. juunil 2012 kell 14 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
 

Sihtrühm: puudega inimesed, hooldajad, puuetega laste vanemad ning
puuetega inimeste spetsialistid

Teavituspäeval käsitletavad teemad:

14.00 "Tallinna linna sotsiaalse tööhõive praktikast"
Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusameti juhtivspetsialist

14.30 "TPIK projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puudega inimesele
ja puudega lapse vanemale" raames sügisel algavate tööealistele puuetega
inimestele suunatud aktiviseerimiskursuste tutvustus"
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

15.15 Projekti aktiviseerimiskursustel osalenute kogemuste jagamine

15.30 Kohvipaus

16.00 "Infoteatmiku "Abiks puudega inimesele 2012" tutvustus"
Tiia Tiik, Tallinna Puuetega Inimeste Koja sotsiaaltöötaja

Eelregistreerumine teabepäevale kuni 4. juuni tel: 656 4048 või e-
mailil: kylli@tallinnakoda.ee

Tõlge vene keelde.

Teabepäev toimub projekti "Tööotsija tööriistakast-abiks puudega
inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida toetatab Euroopa
Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

 
Web2