Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Riigikogu ratifitseeris puudega inimeste õiguste konventsiooni

21.03.2012

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul aitab Riigikogus ratifitseeritud konventsioon täpsustada ja koondada kõik puudega inimeste õigustega seonduva, mis on sätestatud mitmetes rahvusvahelistes konventsioonides ja dokumentides.
 

"Konventsiooni ratifitseerimisega võtame ühtlasi ka eesmärgi puudega inimeste olukorda järjepidevalt parandada," ütles minister Pevkur. "Edasine suund ongi tugevdada puudega inimeste õiguste kaitset ja parandada nende iseseisvat toimetulekut. Selleks töötame välja riikliku puudega inimeste õiguste kaitse strateegia ja selle iga-aastased tegevuskavad."

Konventsiooni rakendamise korraldamise eest vastutab Sotsiaalministeerium, kuid rakendamisega on seotud kõik ministeeriumid oma vastutusala pädevuses.
Konventsiooni on ÜRO 193 liikmesriigist ratifitseerinud 110, sealhulgas 19 Euroopa Liidu liikmesriiki. Fakultatiivprotokolliga on ühinenud (või selle ratifitseerinud) 63 riiki, sh 16 Euroopa Liidu liikmesriiki. Fakultatiivprotokolliga ühinemise eesmärk on anda puudega inimestele võimalus pöörduda puudega inimeste õiguste komitee poole, kui neile tundub, et riik rikub nende konventsioonis sätestatud õigusi.

Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik|ä|sm.ee
6269 321
53 304 974

 
Web2