Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Kutse osaleda erivajadustega õpilaste lastevanemate uuringus

20.01.2012

Tartu Ülikool palub abi lastevanemate küsitluse
läbiviimisel selleks, et parandada erivajadustega õppurite tingimusi kutseõppes. Palutakse täita elektrooniline ankeet, mis võtab aega kuni 20 minutit.
 

Tartu Ülikool koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega 
palub abi lastevanemate küsitluse läbiviimisel.

Selleks et parandada erivajadustega õppurite tingimusi kutseõppes viiakse
läbi käesolev uurimus. Soovime teada saada, miks on praegusel hetkel
kutseõppes vähe erivajadustega õppureid ning mis takistab nende
kutseõppeasutusse sisse astumist ja seal püsimist. Samas soovime ka teada,
mis on aidanud erivajadustega õppuritel kutseõppe edukalt lõpetada, et
neid tingimusi laiemalt tutvustada ja arendada.

Lastevanemate nägemus takistavatest ja soodustavatest teguritest laste
õppima asumisel ja õppimisel kutseõppes on äärmiselt olulised. See
võimaldab meil leida lahendusi, et hariduslike erivajadustega noored ja
täiskasvanud saaksid senisest paremad võimalused õppimiseks/õppima
asumiseks kutseõppeasutustes.

Küsitlusest on valminud elektooniline ankeet:

http://www.eformular.com/aivi24/rekklapsevanemad.html

Palun edastage see link lastevanematele, kellel on erivajadusega ja
15-aastased või vanemad lapsed. Küsimustikku on võimalik täita
elektrooniliselt, täidetud ankeedid salvestuvad andmebaasi ja neid eraldi
ei ole vaja kuhugi saata. Peamine, et lapsevanemad täidavad ankeedi,
kirjutavad oma kommentaarid ja siis lõpus vajutavad nupule SAADA.
Muidu ei laeku vastused andmebaasi.

Palun edastage küsitluse link lastevanematele ja lisage selgituseks, et
küsimustik avaneb, kui nad klikivad lisatud lingil. Kui link ei ole
aktiivne, siis tuleb link kopeerida Interneti aknasse aadressi reale ja
vajutada ENTERi klahvi.

Juhul, kui vajate ankeeti paberkandjal, siis palun andke mulle sellest
teada. Kui saate ise välja printida, siis saan küsitluse edastada Wordi
failina, aga kui vajate väljaprinditud ankeete, siis vajan aadressi, kuhu
need saata. Küsimustik on anonüümne ja saadud andmeid kasutatakse
olukorra kaardistamiseks, muudatuste välja töötamiseks ning olukorra
parendamiseks.

Lastevanemate arvamused on meile väga olulised. Kuna ankeet ei ole väga
keeruline ega pikk, siis loodame, et lapsevanemad jõuavad küsitlusele
vastata järgmise nädala jooksul ehk enne 31. jaanuari 2012.

Palun andke teada, kas saite ankeedi kätte. Ja kui Teil on küsimusi
uuringu või ankeedi kohta, siis palun võtke minuga julgesti ühendust.
Ankeedis on minu kontaktandmed ja lapsevanemad võivad kindlasti pöörduda!

Meeldivat koostööd!

Lugupidamisega,

Inga Mutso, PhD
Tartu Ülikool
Haridusteaduste instituut
eripedagoogika osakond

Tel: 53 73 7598
inga.mutso@ut.ee

 
Web2