Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Uuring tallinlastele

17.11.2009

Osale uuringu "Puuetega(täisealiste)tallinlaste kodune toimetulek" fookusgruppides.
 

Tere!

Palume Teid osalema fookusgrupis, mis viiakse läbi uurimuse "Puuetega (täisealiste) tallinlaste kodune toimetulek" raames. Uurimuse tellijaks on Tallinna Linnavalitsus ning täitjaks Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut. On oluline, et fookusgruppides oleks esindatud erinevate puudeliikide esindajad, et avaldada arvamust oma puudeliigiga seotud probleemide ja puudujääkide ning võimalike lahenduste suhtes.
Fookusgrupp on vestlusrühma vormis toimuv grupi-intervjuu. Fookusgrupi põhieesmärgiks on kaardistada võimalikult täpselt Teie kogemus ja arvamus puuetega tallinlaste toimetulekust. Intervjuu tegemisel järgime hoolikalt kõiki sotsioloogilistele uuringutele esitatavaid nõudeid, s.h. garanteerime respondendi (vastaja) anonüümsuse.
Fookusgrupp toimub lisaks eestikeelsena ka vene keelt kõnelevatele puuetega inimestele. Eestikeelne fookusgrupp toimub 19.novembril ja venekeelne fookusgrupp toimub 23. novembril Tallinnas, Endla 59 (Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus), algus kell 15.00. Planeeritud intervjuu aeg on 2-3 tundi.
Palun oma osalemisest teada anda kirjutades aadressile karmel.tall@ut.ee või helistades numbril 50 57 433.

Ette tänades,
Jüri Kõre, projektijuht
Karmel Tall, projekti läbiviija

 
Web2