Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Sotsiaalteenuste kvaliteet- ja kättesaadavus

22.02.2009

Anna olukorrale oma hinnang. Kas teenuseid on piisavalt, kas nad on olemas Sinu kodukohas.
 

Sotsiaal- ja tervishoiupoliitika valdkonnas on Vabariigi Valitsus seadnud 2007-2011 aastal eesmärgiks luua Eesti inimestele võimalusi väärikaks ja aktiivseks eluks vanaduspõlves ja suurendada sotsiaalset turvalisust ühiskonnas. Neid eesmärke on võimalik saavutada muuhulgas elanike toimetulekut soodustavate hoolekandeteenuste väljaarendamise ja osutamisega. 
Sellest lähtudes kutsub Eesti Patsientide Esindusühing (vt. www.epey.ee) kõiki patsiente-, eakaid- ja puuetega inimesi esindavaid organisatsioone ja ühinguid üles jagama meiega oma kogemusi sotsiaalteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse hindamiseks. 
Üleskutse eesmärk on sotsiaalhoolekandesüsteemi patsiendisõbralikumaks muutmine ning sotsiaalministeeriumile konkreetsete ja rakendatavate ette-panekute tegemine sotsiaalteenuste paremaks väljaarendamiseks, kvaliteedi tõstmiseks ja kättesaadavuse suurendamiseks. 

Kirjeldage vabas vormis, kas ja millistel asjaoludel on Teie sihtgrupi liikmetele (esindatavatele):
1. osutatud sotsiaalteenus olnud puudustega;
2. vajaliku sotsiaalteenuse kättesaamine olnud takistatud; 
3. soovitud sotsiaalteenus jäänud saamata.

Oodatud on ka kõik mõtted ja ideed mis aitaksid sotsiaalhoolekandesüsteemi paremaks muuta. 
Üleskutsele reageerides aitate meil kaardistada muutmist ja täiendamist vajavaid kitsaskohti sotsiaalhoolekannet ja selle korraldamist reguleerivates õigusaktides, mille tulemusel võime koos ühiskonnaelu paremaks kujundada.

Vastused saatke aadressil esindus@epey.ee. Tagasiside anname pärast vastustes kirjeldatud probleemide süstematiseerimist.

Teid ette tänades
Marika Kabal
EPE jurist
6566731
esindus@epey.ee

 
Web2