Kõik teated

Õppimisvõimalus Taanis

12.04.2007

Sel sügissemestril saab Taanis Egmont Hųjskolen rahvaülikoolis rahvusvahelises programmis õppida demokraatiat ja puuetega inimeste kaasamist.
 

Taotleda saavad kõik, kes on huvitatud puuetega inimeste valdkonnast, on 18-30 aastased, valdavad inglise keelt ning on mõne uue EL liikmesriigi kodanikud (sh Eesti). Taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai 2007, (täpsemat infot saab küsida ELS-st).
Kuigi õppemaks, majutus ja toitlustamine on tasutud Taani riigi poolt eraldatud stipendiumist, tuleb endal kanda sõidukulud, mõningane omaosalus õppereisiks väljapoole Taanit ning osaliselt materjalide kulu loovtegevusteks.

Juhin tähelepanu, et Egmont Hųjskoleni kool ja selle kõik muud hooned (nt ühiselamu, söökla, spordirajatised) on täiesti ligipääsetavad ja kohandatud — seetõttu on võimalus eriti teretulnud puuetega inimestele. Siiski on tingimuseks see, et taotleja oleks täiesti iseseisev oma igapäevastes toimingutes (riietumine, söömine, pesemine jmt).
Kui teil on küsimusi seoses käesoleva õppimisvõimalusega, palun pöörduge otse Egmont Hųjskoleni Rahvaülikooli poole mailiaadressil: mb@egmont-hs.dk.

Heade soovidega
Piret Kokk,
sotsiaalministeerium

Tagasi