Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Võrdsete võimaluste taotlemine Euroopas

20.01.2007

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni ARVAMUS teemal "Võrdsed võimalused puuetega inimestele"
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma 432 Plenaaristungil 17.jaanuaril 2007 Brüsselis vastu raporti "Võrdsed võimalused puuetega inimestele".

Raporti koostajaks oli Meelis Joost, EPI Koja esindaja EMSK-s ja eksperdiks Koja juhatuse esimees Helve Luik. Raport kiideti Sotsiaalasjade ja kodakondsusküsimuste sektsiooni koosolekul heaks juba eelmise aasta 19.detsembril, plenaaristungi järgselt sai sellest ametlik Euroopa Liidu raport, millele saab viidata igapäevases töös puuetega inimeste elukvaliteedi parandamisel.
Raporti täisversiooni leiab EPIKoja kodulehelt
http://www.epikoda.ee/index.php?op=4&id=0186

Meelis Joost
EPI Koja välissuhete spetsialist
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige melis@hot.ee

 
Web2