Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Politsei küsib kodanike arvamust e-teenuste arendamiseks

19.10.2005

Politseiamet käivitas e-teenuste loomise arendusprojekti, millega soovib laiendada kodanike elektroonilise suhtlemise võimalusi politseiga ning välja töötada e-teenuste portaal.
 

Politsei kodulehel www.pol.ee on võimalus kuni 28. oktoobrini täita küsimustik, milliseid elektroonilisi teenuseid inimesed kõige enam vajavad.

“Anname kõikidele kodanikele ja organisatsioonidele võimaluse avaldada arvamust politsei poolt pakutavate e-teenuste loetelu täiendamiseks,“ ütles politseiameti politseitöö osakonna politseidirektor Indrek Tibar. Soovime välja selgitada, milliseid konkreetseid teenuseid kodanikud ja ka erinevad ametkonnad ning organisatsioonid politseilt ootavad."
Politsei poolt loodavad e-teenused jagunevad kaheks: kõigile inimestele kättesaadavad teenused nagu näiteks konstaablipiirkondade kuvamine Eesti kaardil koos politseiametnike kontaktandmete ja vastuvõtuaegadega. Teiseks teenuseliigiks on piiratud ligipääsuga teenused, mis nõuavad isiku identifitseerimist, nagu näiteks relvaloa pikendamine, menetluse seisu ja menetleja kontaktide osas info saamine vastavalt kriminaal- ja väärteomenetluse seadustikele jms.

"Politsei kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone üles aktiivselt oma arvamust avaldama, et muuta politsei e-teenused võimalikult kasutajasõbralikuks," lisas Tibar.
Hetkel on politsei kodulehel võimalik elektrooniliselt esitada teabenõudeid ja avaldusi, teha päringuid tagaotsitavate isikute ja autode kohta jne.

Küsitlus on osa projekti "Politsei põhiinfosüsteemi ümberkorraldamine ning isikutele ja ametiasutustele e-teenuste loomine", mille käigus kaardistatakse politsei töötajate, kodanike ja politseiväliste asutuste vajadused. Kaardistamise tulem on aluseks 2006. aastal algavale e-teenuste väljaarendamisele politseis. E-teenuste arendamise projekt käivitus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Küsimustele võib vastata politsei kodulehel, kus on väljas küsimustikud nii kodanikele www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet1 kui ka organisatsioonide esindajatele  www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet3

Jana Zdanovitš
Pressiesindaja
Avalike suhete talitus
Tel 612 3093
GSM 505 7135

www.pol.ee on võimalus kuni 28. oktoobrini täita küsimustik, milliseid elektroonilisi teenuseid inimesed kõige enam vajavad.

“Anname kõikidele kodanikele ja organisatsioonidele võimaluse avaldada arvamust politsei poolt pakutavate e-teenuste loetelu täiendamiseks,“ ütles politseiameti politseitöö osakonna politseidirektor Indrek Tibar. Soovime välja selgitada, milliseid konkreetseid teenuseid kodanikud ja ka erinevad ametkonnad ning organisatsioonid politseilt ootavad."
Politsei poolt loodavad e-teenused jagunevad kaheks: kõigile inimestele kättesaadavad teenused nagu näiteks konstaablipiirkondade kuvamine Eesti kaardil koos politseiametnike kontaktandmete ja vastuvõtuaegadega. Teiseks teenuseliigiks on piiratud ligipääsuga teenused, mis nõuavad isiku identifitseerimist, nagu näiteks relvaloa pikendamine, menetluse seisu ja menetleja kontaktide osas info saamine vastavalt kriminaal- ja väärteomenetluse seadustikele jms.

"Politsei kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone üles aktiivselt oma arvamust avaldama, et muuta politsei e-teenused võimalikult kasutajasõbralikuks," lisas Tibar.
Hetkel on politsei kodulehel võimalik elektrooniliselt esitada teabenõudeid ja avaldusi, teha päringuid tagaotsitavate isikute ja autode kohta jne.

Küsitlus on osa projekti "Politsei põhiinfosüsteemi ümberkorraldamine ning isikutele ja ametiasutustele e-teenuste loomine", mille käigus kaardistatakse politsei töötajate, kodanike ja politseiväliste asutuste vajadused. Kaardistamise tulem on aluseks 2006. aastal algavale e-teenuste väljaarendamisele politseis. E-teenuste arendamise projekt käivitus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Küsimustele võib vastata politsei kodulehel, kus on väljas küsimustikud nii kodanikele www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet1 kui ka organisatsioonide esindajatele  www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet3

Jana Zdanovitš
Pressiesindaja
Avalike suhete talitus
Tel 612 3093
GSM 505 7135

Soovime välja selgitada, milliseid konkreetseid teenuseid kodanikud ja ka erinevad ametkonnad ning organisatsioonid politseilt ootavad."
Politsei poolt loodavad e-teenused jagunevad kaheks: kõigile inimestele kättesaadavad teenused nagu näiteks konstaablipiirkondade kuvamine Eesti kaardil koos politseiametnike kontaktandmete ja vastuvõtuaegadega. Teiseks teenuseliigiks on piiratud ligipääsuga teenused, mis nõuavad isiku identifitseerimist, nagu näiteks relvaloa pikendamine, menetluse seisu ja menetleja kontaktide osas info saamine vastavalt kriminaal- ja väärteomenetluse seadustikele jms.

"Politsei kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone üles aktiivselt oma arvamust avaldama, et muuta politsei e-teenused võimalikult kasutajasõbralikuks," lisas Tibar.
Hetkel on politsei kodulehel võimalik elektrooniliselt esitada teabenõudeid ja avaldusi, teha päringuid tagaotsitavate isikute ja autode kohta jne.

Küsitlus on osa projekti "Politsei põhiinfosüsteemi ümberkorraldamine ning isikutele ja ametiasutustele e-teenuste loomine", mille käigus kaardistatakse politsei töötajate, kodanike ja politseiväliste asutuste vajadused. Kaardistamise tulem on aluseks 2006. aastal algavale e-teenuste väljaarendamisele politseis. E-teenuste arendamise projekt käivitus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Küsimustele võib vastata politsei kodulehel, kus on väljas küsimustikud nii kodanikele www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet1 kui ka organisatsioonide esindajatele  www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet3

Jana Zdanovitš
Pressiesindaja
Avalike suhete talitus
Tel 612 3093
GSM 505 7135

"Politsei kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone üles aktiivselt oma arvamust avaldama, et muuta politsei e-teenused võimalikult kasutajasõbralikuks," lisas Tibar.
Hetkel on politsei kodulehel võimalik elektrooniliselt esitada teabenõudeid ja avaldusi, teha päringuid tagaotsitavate isikute ja autode kohta jne.

Küsitlus on osa projekti "Politsei põhiinfosüsteemi ümberkorraldamine ning isikutele ja ametiasutustele e-teenuste loomine", mille käigus kaardistatakse politsei töötajate, kodanike ja politseiväliste asutuste vajadused. Kaardistamise tulem on aluseks 2006. aastal algavale e-teenuste väljaarendamisele politseis. E-teenuste arendamise projekt käivitus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Küsimustele võib vastata politsei kodulehel, kus on väljas küsimustikud nii kodanikele www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet1 kui ka organisatsioonide esindajatele  www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet3

Jana Zdanovitš
Pressiesindaja
Avalike suhete talitus
Tel 612 3093
GSM 505 7135

kus on väljas küsimustikud nii kodanikele www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet1 kui ka organisatsioonide esindajatele  www.pol.ee/kysitlus/public/survey.php?name=ankeet3

Jana Zdanovitš
Pressiesindaja
Avalike suhete talitus
Tel 612 3093
GSM 505 7135

 
Web2