Blanketid

Eesti Lihasehaigete Seltsi liikmeks saab astuda, täites avalduse blanketi, mis avaneb siit. Printige see välja ja postitage aadressil:
ELS, Toompuiestee 10—220, Tallinn 10137.

Kui võtate osa ELS üritusest, kus on nimetatud transpordikompensatsiooni võimalust, printige välja vastav blankett ja täitke see.(Joonealune otsuse koht jääb täitmata.) Printimisvõimaluse puudumisel võib taotluse ka lihtsalt käsitsi kirjutada.
Kütusekompensatsiooni taotlus
Sõidupiletite hüvitamise taotlus

Kui te ei saa osaleda ELS aastakoosolekul, leppige kokku kellegagi, kes koosolekust osa võtab, et ta esindaks teid. Volitada end esindama võib ka juhatuse liikmeid (näiteks kui te ei tunne teisi seltsi liikmeid), eeldusel, et nemad on juba liikmete usalduse pälvinud.
Volituse näidis