Kõik teated

Infotund Tallinna Puuetega Inimeste Kojas

02.03.2005

17.märtsil kell 15.00 TPIK Tegevuskeskuse saalis infotund: Hooldajatoetuse maksmise uuest korrast
 
Päevakord:
1. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise üleandmine kohalikele omavalitsustele. Ettekande teeb
Uku Torjus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja.
2. Hooldaja toetuse maksmise korra kehtestamine ning Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu tutvustamine. Ettekande teeb Malle Ojamaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist.

Kes soovivad infotunnist osavõtta, palume registreerida valvelauas
656 4048.
Tagasi