Kõik teated

Kümme eestikeelset küsimust selgitamaks

21.04.2010

kas tervishoiuteenuste tarbijad erinevates Euroopa riikides suudavad teha otsuseid haiglate valiku ning ravi osas.
 

Health Consumer Powerhouse (HCP) palub terviseaktivistidel üle Euroopa esitada oma arvamusi aitamaks koostada HCP uuringupublikatsiooni — VALIDA VÕI MITTE VALIDA: TARBIJA INFORMATSIOON HAIGLATEST EUROOPAS.
VALIDA VÕI MITTE VALIDA püüab välja selgitada kui edukalt suudavad patsiendid Euroopas 2010 aastal teha tervishoidu puudutavaid otsuseid tuginedes informatsioonile mis on kättesaadav nende koduriikides. Küsimused meditsiinilise informatsiooni kohta on osaks HCP raportist erinevate vaatenurkade kohta patsiendi teabevahetuse kohta meditsiinis ning selle publitseerimine on kavandatud Juunis 2010.

 
Kui Te soovite panustada käesolevasse uuringusse omapoolsete hinnangutega patsientide valikuvõimaluste kohta Teie riigis, leiate käesolevast kirjast lingi HCP online küsimustikule. Küsimustik on lühike — kõigest 10 küsimust — ning selle täitmine ei tohiks võtta kauem kui 5-10 minutit Teie ajast, sõltuvalt sellest kui palju soovite lisada täiendavaid kommentaare.
 
Küsimustiku vastuste töötlemine toimub spetsiaalsel kodulehel, mis lubab kõikide vastuste puhul jääda täiesti ANONÜÜMSEKS (kui Te ei soovi vastupidist).
 
Küsimustiku sulgemise kuupäev on Esmaspäeval, 31. mai 2010 (kuid HCP palub Teil võimalusel täita küsimustik varem, et oleks varakult võimalik hinnata esmaseid trende).
 
Tänamaks Teid panuse eest uuringu läbiviimisesse ning pakkumaks võimalust uuringu tulemustega tutvuda, saadab PatientView (küsitluse administraator) Teile soovi korral veebiaadressi HCP uuringuraportile, VALIDA VÕI MITTE VALIDA, kohe peale avaldamist Juunis 2010.
 
Küsimustik asub siin:
2010 HCP patsiendi valiku online küsimustik
 
Lugupidamisega,
Dr Arne Björnberg ja Johan Hjertqvist,
Health Consumer Powerhouse,
Brüssel, Stockholm, ja Winnipeg.
Tagasi