Kõik teated

Puuetega inimeste tasustatav praktikaprogramm

25.03.2010

15. märtsil avas Euroopa Parlament taotlustevooru puuetega inimeste tasustatavatele praktikakohtadele.
 
Praktika kestus:
1. oktoober 2010 kuni 28. veebruar 2011.
Antud praktikaperioodi taotluste esitamise tähtaeg: 15. mai 2010.

Euroopa Parlament toetab võrdsete võimaluste edendamist ning ergutab puudega naisi ja mehi esitama avaldusi parlamendi praktikaprogrammides osalemiseks. 2006. aastal käivitas Euroopa Parlament positiivse toimimisviisi meetmena puudega inimestele mõeldud spetsiaalse praktikaprogrammi.
Praktika on mõeldud nii ülikooli või samaväärse haridusasutuse lõpetanud isikutele kui ka kõrghariduseta isikutele. (Seega ei kohaldata kõnealuse programmi suhtes Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja artiklit 18, mis puudutab tasustataval praktikal osalemiseks nõutavat akadeemilist kvalifikatsiooni.)
Programmi põhieesmärk on pakkuda puudega inimestele olulist ja väärtuslikku töökogemust ning võimalust tutvuda Euroopa Parlamendi tegevusega.
Tasustatava praktika kestus on viis kuud, mida ei ole võimalik pikendada. Praktika ei anna praktikandile õigust edaspidiseks töötamiseks Euroopa Parlamendi poolt; ametnikke võetakse tööle EPSO korraldatavate konkursside alusel ja lepingulisi töötajaid EPSO avaldatavate konkursikutsete alusel.
Tasustatava praktika programmi kandidaat:
- peab olema ELi liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik;
- peab olema praktika alguseks vähemalt 18-aastane;
- peab oskama hästi ühte ELi ametlikku keelt ja heal tasemel teist ametlikku keelt;
- ei tohi olla olnud Euroopa Liidu institutsiooni, Euroopa Parlamendi liikme või Euroopa Parlamendi fraktsiooni juures tasustataval praktikal või tasustataval tööl rohkem kui neljal järjestikusel nädalal;
- peab tõendama, et tal on puue/puuded (arstitõend või invaliidsustunnistus, mille on välja andnud riiklik ametiasutus).
 
Parimate soovidega, 
Jana Takel
European Parliament
Information Office in Estonia
Rävala 4
Tallinn 10143
tel +372 630 6965
www.europarl.ee
Tagasi