Kõik teated

Muudatused-täiendused ravimiseaduses

30.01.2008

Mõistlik lugeda vähemalt neil, kel ravimite ostmine argipäeva lahutamatu osa.
 

Sotsiaalministeerium on ette valmistanud kolme seaduse: ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ning ravimikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.
Selle kohta on võimalik arvamust avaldada osalusveebis aadressil www.osale.ee.  
Veebilehe kaudu saab arvamust avaldada kuni 5. veebruarini. Seejärel annab ministeerium tagasisidet laekunud arvamuste kohta.  
Osalusveeb www.osale.ee on loodud selleks, et Eesti elanikud ja kodanikuühendused saaksid riigiasjades kaasa rääkida.
Veebis on võimalik väljendada oma seisukohti seal avaldatud seaduseelnõude, strateegiliste arengukavade ja teiste riiklike dokumentide suhtes.

Parimate soovidega,
Kati Tamm
Sotsiaalministeeriumi teavituse peaspetsialist
626 9324, 522 5735, kati.tamm@sm.ee

Vahendas Külli Reinup

Tagasi