Kõik teated

Elukvaliteedi-uuring

12.04.2007

Link elukvaliteedi-uuringule, millele oodatakse vastama puudega inimesi või tõsisemate terviseprobleemidega inimesi.
 

Nimetatud uuring viiakse läbi Inglismaal ja tulemused tahetakse kokku võtta juba aprillis.
Ankeet on internetis eestikeelsena ja selle täitmine internetis õnnestub vähese vaevaga.
Täitmisel tuleb siiski kogu aeg tähele panna, mismoodi küsimus püstitatud on. Mõnikord inimesed suhtuvad antud väidetesse nii: ei, minul sedasi pole. Aga küsimus on hoopis selles, kas inimene peab uuringus esitatud väidet oma elukvaliteedi parandamisel oluliseks või mitte.
Hindamisel kasutatakse punktiskaalat, kus

1 – väga tähtis minu elukvaliteedi  parandmise seisukohalt;
2 - on tähtis elukvaliteedi parandamiseks,
3 – ei oska hinnata,
4 – ei ole eriti tähtis elukvaliteedi parandamiseks.
5 – pole minu elukvaliteedi parandamiseks tähtis.

Edu küsimustiku täitmisel, mis avaneb siit
http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=164133629645

Anne Veskimeister
EPE infojuht ja kliendinõustaja
656 6429
info@epey.ee

Tagasi